Älgbanan 2022

Älgbanan 2022

Skjutningarna på Älgbanan startar 13.00 till 17.00, sista anmälan är 16.00.

Torsdagen den 4/8 Gris Passet kl. 17.00
 Anm.: Thomas Johansson 070 347 49 77, min 4 pers., OBS anmälan.

Torsdagen 11/8 Björn Passet kl 17,00
Anm.: Thomas Johansson 070 347 49 77, min 4 pers., OBS anmälan.

Lördagen den 13/8 Älgbanan Wolf Jansson 070 644 48 10

Lördagen den 27/8 Älgbanan Stefan Söderlund 072 701 08 05

Lördagen den 10/9 Älgbanan Morgan Jarl 0530 30627

Lördagen den 17/9 Älgbanan Joakim Pettersson 070 352 45 05

Lördagen den 24/9 Älgbanan Bertil Svensson 0530 32060

Söndagen den 25/9 KM ÄLG 13.00 Adam 073 026 01 25 / Patric 073 183 69 55 

OBS! Önskas lånevapen meddela banchefen minst 4 dagar i förväg.