Företagssponsring

Sponsring

Alternativ 1:

Kostnad 1000:-

Med detta alternativ så stöder men föreningen och blir publicerad på hemsidan.

Alternativ 2:

Kostnad 2000:-

Med detta alternativ så stödjer man föreningen och får en tjusig skylt uppsatt på vår sponsortavla och publicerad på hemsidan.

Alternativ 3:

Kostnad 5000:- (gäller i två år)

Som alternativ 2 samt att vi kan arrangera ett företagsevent som innebär instruktion i lerduveskjutning samt en intern tävling. Max 10 personer.

Alternativ 4:

Extrakostnad 3000:-

Med detta alternativ får man en extra stor skylt.