Styrelse

Styrelsen 2019  
Ordförande   
Vice Ordförande/Sekreterare        
Kassör Stefan Söderlund  072-701 08 05
Patric Pettersson 073-183 69 55
Wolf Jansson 070-644 48 10
Adam Johansson 073-026 01 25
Ulf Jansson 070-357 59 29
Suppleanter styrelsen  
Thomas Johansson 070-347 49 77
Stig Granath 0530-23026
Daniel Johansson  070-334 21 37
Jörgen Gustavsson  076-842 86 75
Valberedning  
Bo-Erik Larsson 070-589 09 28