OBS! Älgbanan bokad den 1 oktober av jaktlag. Välkommen till Skålleruds jaktvårdsförening.

Älgbanan är nu igång enl. progammet. Vikommer att ha öppet som vanlig i höst för alla som behöver att skjuta älgprovet. Trapkastaren trasig fortfarande och all skjutning inställd till vidare, skeet skjutningarna är också inställda i år pga. för få eller inga deltagare på skjutningarna. Hoppas att detta ändrar sig framöver.

Inskjutnings banan 100 m är öppen för egna skjutningar för alla våra medlemmar, är ni flera personer som skjuter på banan skall alltid en skjutledare utses, och det är viktigt att skjuttiderna hålls.

OBS !

Totalt skjutförbud alla banor under tiden 18 juni t.o.m. 2 augusti 2022

Mvh Styrelsen

Uppdaterad 2022-09-26