Välkommen till Skålleruds jaktvårdsförening.

Hej alla medlemmar och välkommen till ett nytt skytteår.

Medlemsutskicket har gått ut i dagarna och vi hoppas att ni fortfarade vill vara medlemmar i vår förening.

Tyvärr har vi inte fått till ett årsmöte i år pga. en del orsaker bla. sjukdom m.m.

Älgbanan kommer att ha öppet som vanlig i höst för alla som behöver att skjuta älgprovet. Trapkastaren trasig fortfarande och all skjutning inställd till vidare, skeet skjutningarna är också inställda i år pga. för få eller inga deltagare på skjutningarna. Hoppas att detta ändrar sig framöver.

Inskjutnings banan 100 m är öppen för egna skjutningar för alla våra medlemmar, är ni flera personer som skjuter på banan skall alltid en skjutledare utses, och det är viktigt att skjuttiderna hålls.

OBS !

Totalt skjutförbud alla banor under tiden 18 juni t.o.m. 2 augusti 2022

Mvh Styrelsen

Uppdaterad 2022-05-08