INSKJUTNING 100m


 1. Banan ägs av Skålleruds Jaktvårdsförening

 2. Banansvariga: Jimmy Wressel. 0733946802

 3. Säkerhetsansvarig: Den enskilde som skjuter

 4. Berättigade att använda banan är: medlemmar i Skålleruds Jaktvårdsförening.

 5. Tillåtna skjuttider: Tis 15:00-20:15, Tors 10:00-20:15, Lörd 10:00-17:00 OBS! Se skjuttider

 6. Vid klubbens annonserade skjutdagar: skall samtliga deltagare anmäla sig till ansvarig skjutledare.

 7. Tillåtna vapen är: T.o.m klass 1

 8. Tillåten ammunition är: Klass 1,

 9. Tillåtna skjutplatser: till anvisade skjutkurer.

 10. Skjutledare ska utses: när två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
  Ensam skytt har själv skjutledaransvaret.

 11. Tillåtna mål och målplaceringar: får endast placeras i därför avsedda ställ.

 12. Skjutning får endast ske mot föreningens godkända målmaterial.

 13. Skjutgränser och riskområden ska vara tydligt utmärkta i terrängen.

 14. Sjukvårdsmaterial finns i skyttekur o i klubbstugan.                          

 15. Ambulans tillkallas vid behov tel. 112.

 16. Ta med använt material för att hålla Jaktskyttebanan fri från skräp.