TRAPP

Banan ägs av Skålleruds Jaktvårdsförening.

 1. Banansvariga: Jimmy Wressel, 0733946802.

 2. Säkerhetsansvarig: Skjutledare på plats

 3. Berättigade att använda banan är: medlemmar i Skålleruds Jaktvårdsförening

 4. Tillåtna skjuttider: Tis 15:00-20:15, Tors 10:00-20:15, Lörd 10:00-17:00 OBS! Se skjuttider

 5. Varje skytt har eget ansvar att använda skyddsglasögon vid skytte på trapbanan

 6. Tillåtna vapen är: slätborrade hagel vapen max kal 12.

 7. Tillåten ammunition är: stålhagel max us nr 7.

 8. Tillåtna skjutplatser: På anvisade skjutplattor.

 9. Skjutledare ska utses: när två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
  Ensam skytt har själv skjutledaransvaret.

 10. Tillåtna mål är: lerduvor kastade från trapkastare.
  Enskild kastare för jägarexamen är också tillåten med inställning i samma riktning som övriga kastare.

 11. Vid skjutning mot duvor från flyttbara kastare (Compakt sporting) ska skjutledare kontrollera att banans skjutgränser inte överskrids oavsett skjutplats.

 12. Skjutgränser och riskområden ska vara tydligt utmärkta i terrängen.

 13. Sjukvårdsmaterial finns i skyttekur (lådan) o i klubbstugan. Ambulans tillkallas vid behov  tel. 112.

 14. Ta med använt material för att hålla Jaktskyttebanan fri från skräp.

Instruktioner för att starta upp och stänga av kastaren finns uppsatt på skeet tornets vägg.                  Läs den innan ni startar upp!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordisk trap är idag den vanligaste formen av trapskytte. Många anser att det är inkörsporten till att börja skjuta lerduvor, eftersom kastlängden är 45 meter vilket gör att duva flyger långsammare.

Skjutstationerna ligger också närmare kastmaskinen (10 m), vilket gör att när skottet går så befinner sig inte duvan så långt bort och haglen blir mer effektiva.
Riktningen på duvan varierar endast i sidled inom en sektor av 60 grader.
Färdigställning för skytten är som vid skeet d.v.s. vapnet vid sidan med pipan pekande uppåt.
Hagelstorlek är 7: ans hagel ( 2,50mm).
Endast ett skott får avlossas mot varje duva.
En serie består av 25 duvor och man står kvar vid varje station tills man där har avlossat 5 skott.

Därefter tar men ett steg åt höger och skytten på platta nr.5 går till platta nr.1.
En tävling består som regel av 100 duvor.