SKEET

 1. Banan ägs av Skålleruds Jaktvårdsförening

 2. Banansvariga: Jimmy Wressel, 0733946802

 3. Säkerhetsansvarig: Utsedd skjutledare

 4. Berättigade att använda banan är: medlemmar i Skålleruds Jaktvårdsförening

 5. Tillåtna skjut tider: Tis 15:00-20:15, Tors 10:00-20:15, Lörd 10:00-17:00 OBS! Se skjuttider

 6. Vid klubbens annonserade skjut dagar: skall samtliga deltagare anmäla sig till ansvarig skjutledare.

 7. Varje skytt har eget ansvar att använda skyddsglasögon vid skytte på skeetbanan.

 8. Tillåtna vapen är: slätborrade hagelvapen max kal 12.

 9. Tillåten ammunition är: stålhagel max us nr 7.

 10. Tillåtna skjutplatser: på anvisade skjutplattor.

 11. Skjutledare ska utses: när två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
  Ensam skytt har själv skjutledaransvaret.

 12. Tillåtna mål är: lerduvor kastade från skeetkastare.
  Enskild kastare för jägarexamen är också tillåten med inställning i samma riktning som övriga kastare.

 13. Vid skjutning mot duvor från flyttbara kastare (Compakt sporting) ska skjutledare kontrollera att banans skjutgränser inte överskrids oavsett skjutplats.

 14. Skjutgränser och riskområden ska vara tydligt utmärkta i terrängen.

 15. Sjukvårdsmaterial finns i skyttekur (lådan) o i klubbstugan. Ambulans tillkallas vid behov tel. 112.

 16. Ta med använt material för att hålla Jaktskyttebanan fri från skräp.

Instruktioner för att starta upp och stänga av banan finns på plats. 

Läs den innan ni startar upp! 

_________________________________________

Skeetbanan består av två kastmaskiner placerade i var sitt hus mitt emot varandra.
Kastarhuset till vänster benämns torn och det högra huset benämns låda.

Totalt finns det 8 st skjutstationer.

Sju av dessa är placerade i en halvcirkel mellan kastarhusen.

Skjutstation nr 1 är placerad vid tornet och station nr 7 vid lådan.
Den åttonde stationen är placerad mitt emellan kastarna utmed halvcirkelns baslinje.

En serie består av 25 duvor i form av enkelduvor och dubbléer. Enkelduvor kastas omväxlande från torn respektive låda. En dubblé består av en tornduva och en lådduva som kastas samtidigt.

För godkänd träff på en dubblé måste duvorna skjutas i rätt ordning (detta framgår av beskrivningen nedan).

-------------------------------------------------------------------------------------

Nationell Skeet

Station 1

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.

Station 2

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan.

Station 3

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.

Station 4

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.

Station 5

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan.

Station 6

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 7

Två enkelduvor med den första från tornet och den andra från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 8

En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

(Vid tävling) Provanläggning får bara ske på station 1. När skytten ropar på duvan måste vapnet hållas i färdigställning, med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan kastas med en fördröjning på mellan 0-3 sekunder. Första duva i serien som döms BOM skjuts om. Om skytten inte missat någon duva under serien skall den 25:e duvan skjutas som en enkelduva från lådan på station 8.
Detta gäller bara i Nationell skeet.

En tävling består vanligen av 125 duvor.

Olympisk skeet

En serie olympisk skeet skjuts på följande sätt:

Station 1

En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.

Station 2

En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.

Station 3

En enkelduva från tornet. En dubblé med förstaskottet mot tornduvan och_andra skottet mot lådduvan.

Station 4

En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

Efter station 7

En dubblé förstaskottet mot tornduvan och andra skottet mot lådduvan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 5

En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 6

En enkelduva från lådan. En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 7

En dubblé med förstaskottet mot lådduvan och andra skottet mot tornduvan.

Station 8

En enkelduva från tornet. En enkelduva från lådan.

(Vid tävling) Provanläggning får bara ske på station 1 och 8. När skytten ropar på duvan måste vapnet hållas i färdigställning, med kolvens tå i höjd med höftbenskammen. Duvan kastas med en fördröjning på mellan 0-3 sekunder. En tävling består av 125 duvor som skjuts i fem serier över 2 dagar (75 +50 duvor)