LÖPANDE 50M


Mer info kommer om denna bana.

För frågor kontakta styrelsen.

LÖPande 80m

 1. Banan ägs av Skålleruds Jaktvårdsförening

 2. Banansvariga: Patrik Pettersson

 3. Säkerhetsansvarig: Skjutledare på plats

 4. Berättigade att använda banan är: medlemmar i Skålleruds JVF

 5. Tillåtna skjuttider: Mån 9-19 Tis 15-20:15 Ons 15-19 Tors 10-20:15 Lör 10-17 Sön 12-17 OBS! Se skjuttider

 6. Vid klubbens annonserade skjutdagar: skall samtliga deltagare anmäla sig till ansvarig skjutledare.

 7. Tillåtna vapen är: klass 1. (helmantel)

 8. Tillåten ammunition är: klass 1 med helmantel, och grövre kaliber klass 2 med helmantel.

 9. Tillåtna skjutplatser: till anvisad skjutkur.

 10. Skjutledare ska utses: när två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
  Ensam skytt har själv skjutledaransvaret.

 11. Tillåtna mål och målplaceringar: får endast placeras i avsedda ställ.

 12. Skjutning får endast ske mot föreningens godkända målmaterial. Ingen får vistas i målhuset under skytte.

 13. Skjutgränser och riskområden ska vara tydligt utmärkta i terrängen.

 14. Sjukvårdsmaterial finns i skyttekur och i klubbstugan.
  Ambulans tillkallas vid behov  tel. 112.

 15. Närmaste telefon finns på Coop i Åsensbruk

 16. Ta med använt material för att hålla Jaktskyttebanan fri från skräp.

Instruktioner för att starta upp och stänga av banan finns på plats. 
Läs den innan ni startar upp! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Att skjuta på löpande älg är en del av de praktiska proven för jägarexamen.
Många jaktlag har även krav att man ska skjuta upp inför älgjakten för att hålla träningen i form och även lära sig sina begränsningar. Träning på älgbanan är ett bra sätt att hålla skytteformen året runt.